Möte i Byalaget 2015-04-23

 

1 Pengar till matchbollar SIF

Skänker 500:- d.v.s både till herr- o damlag.

2 Vad gäller för ytor i upphandlingsavtalet.

Ingmar har alla papper, så skjuter på det till nästa möte.  Hålla lite koll på hur det ser ut.

3 Valborgsfirandet

Ingmar ska snygga till lite innan. Håkan o Gert kör dit lite möbler. Gert kollar var grillen finns

och i vilket skick den är.  Inbjudan finns på hemsidan och Katarina sätter upp en inbjudan på

anslagstavlan.

      4 SM i Boule och iordningsställande av banan.

      Fredag den 1 maj kl 14.00. Gert o Bengt fixar grill.  Katarina har frågat Ingmar om han kan ogräs-

      bekämpa banan.  Tom trumlar banan. Fråga Ragnar om han vill vara domare. Dra  lapp om

      turordning. Egen fikakorg. Sätter upp inbjudan på anslagstavlan. Bengt o Tom fixar mittsnöre.

5 Övrigt

Katarina ska ringa om den övergivna bilen på torget.

Nästa möte: Måndagen den 15 juni kl. 19.00 (byvandring)