Vision för spjutstorps byalag !

Vi ska verka för ett enat Spjutstorp och öka livskvalitèn för medlemar som bor och verkar i byn, samt vara en röst i frågor som kräver kommunens uppmärsamhet.