Verksamhetsplan 2015-2016

 

·         Styrelsen ska ha minst 5 styrelsemöten, inklusive årsmötet 2016

·         Vi ska fira Valborgsmässoafton vid Lant &Bygg

·         Den 1 maj blir det Boule SM, inbjudan kommer.

·         Österlen lyser tänder vi upp byn och har sammankomst.

 

 

Vi gick miste om skötseln av grönytorna. Vårt anbud låg på  44 000 kr och de som fick anbudet hade lagt 34 000kr. Detta innebär att bl a gräsklippning kommer att skötas av deras personal. Styrelsen uppmanar byborna att vara uppmärksamma på hur företaget sköter sig och meddela om det uppstår oklarheter.